tökmək

tökmək
f.
1. Mayeləri, narın və ya dənəvər halında olan şeyləri olduqları qabdan başqasına və ya başqa yerə boşaltmaq. Buğdanı anbara tökmək. Odun üstünə su tökmək. – Stol üzərindəki qrafindən stəkana su töküb içdim. A. Ş.. Bəhram makaralarla dama çıxarılan daşı ustasına verir, sement tökürdü. M. C.. // Üstündə olan bir şeyi salmaq, düşürmək, atmaq. – Payızda ağaclar yarpaqlarını tökür. Toyuq tükünü tökdü. – Sitarə ixtiyarsız çiçəkləri əlindən yerə töküb, yenə pəncərənin qabağına çəkilirdi və başını çiyninə qoyub fikrə gedirdi. Ç.. // Ümumiyyətlə, hər hansı şeyi bir yerdən başqa yerə boşaltmaq. Dam üstündəki kərpicləri yerə tökmək. – Bəziləri toğlubaşı daşlardan töküb, çayın ağzını əkinlərin üzərindən azdırırdılar. Ə. Vəl..
2. Aramsız yağmaq. Quşbaşı qar hələ də tökürdü. A. Ş.. Yağış sel kimi tökürdü. S. R..
3. Sallandırmaq, sallamaq, salmaq. <Qulu> seyrək tüklərini darayıb, geniş alnına tökmüşdü, nazik qaşlarının altından baxan xırda gözləri hiylə saçırdı. Ç.. Tök alnına o avara telləri; Qoy olayım bundan belə sərsəri. Ə. C..
4. Bir yerə çoxlu adam və ya şey gətirmək, yığmaq. Balaca Sabirə suyuq olanda Qəhrəman bir göz qırpımında şəhərin həkimlərini evə tökür. S. R..
5. tex. Ərimiş metaldan tökmə üsulu ilə məmulat hazırlamaq, detallar istehsal etmək. Bolt tökmə. // Tökmə üsulu ilə heykəl hazırlamaq.
6. Bir sıra isimlərdən sonra gələrək, mürəkkəb feil və müxtəlif ifadələr düzəldilir; məs.: tədbir tökmək, qan tökmək, qaşqabağını tökmək, acığını tökmək, plan tökmək və s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tökmə — 1. «Tökmək»dən f. is. 2. is. tex. Əridilib qəlibə tökülmüş metal məmulat. Polad tökmələr. 3. sif. Tökmə yolu ilə hazırlanmış, qəlibə tökülməklə hazırlanmış. Tökmə polad. Tökmə dəmir. 4. sif. Öz özünə əmələ gəlməyib, əl, maşın və s. vasitəsilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tökməçi — is. Tökmə işi mütəxəssisi (bax tökmə 2 ci mənada) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tökməbədən(li) — sif. dan. Sağlam, möhkəm, sərrast bədənli. Gödəkboy, tökməbədən, kürən Daşdəmirin yanaqları yaylaq havasından qıpqırmızı idi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tökmərək — sif. Kök, dolğun. Cavanların arasından çesuça kostyumla lak çəkmə geymiş, saçlı, tökmərək bir oğlan çıxıb irəli gəldi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tökməçilik — is. Tökməçinin işi, sənəti, ixtisası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tökməxana — is. xüs. Tökmə üsulu ilə metal məmulat hazırlanan emalatxana, sex …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yandırıb-tökmə — «Yandırıb tökmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yandırıb-tökmək — bax yandırmaq 5 ci mənada. Onun sözləri adamı yandırıbtökür …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səfk — ə. tökmə, axıtma. Səfki dəm qan tökmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qan — is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C. M.. . . Çox qan itirməsinə baxmayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”